Chạy cùng lúc 2 bản Skype 4.0 trên Windows chống thấm, vật liệu chống thấm, waterstop, thanh cản nước PVC, hóa chất chống thấm, công ty chống thấm, chống thấm sika

Tin tức

Chạy cùng lúc 2 bản Skype 4.0 trên Windows
01/01/0001 12:00

 Nếu bạn có 2 account skype và muốn chúng hoạt động cùng lúc trên một máy tính, Skype 4.0+ cho phép làm điều này.

Thực hiện đơn giản bằng cách thêm tham số /secondary vào lệnh chạy file Skpye.

Cụ thể:

  1. Tạo mới 1 shortcut trên màn hình
  2. Trong phần target location gõ "C:\Program files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary

 


Online

Online Lượt truy cập

Đối tác