CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY chống thấm, vật liệu chống thấm, waterstop, thanh cản nước PVC, hóa chất chống thấm, công ty chống thấm, chống thấm sika

Chi tiết

CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY
21/02/2011 15:38

Hố thang máy là hạng mục nằm sâu dưới mặt đất nên luôn hứng chịu áp lực nước ngầm; bởi thế chống thấm đáy, mạch ngừng và tường tầng hầm là giải pháp mà hầu hết chủ đầu tư và nhà thầu nên chọn.

Từ khóa liên quan : chống thấm hố thang máy   

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác