XỬ LÝ CÁC ĐIỂM RÒ RỈ

Chi tiết

XỬ LÝ CÁC ĐIỂM RÒ RỈ

18/12/2010 11:00

Dùng vật liệu đông cứng nhanh Waterplug bịt kín các điểm rò rỉ nước!

Từ khóa liên quan : xử lý các điểm chảy   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng