WATERPLUG - HÓA CHẤT ĐÔNG CỨNG NHANH

Chi tiết sản phẩm

WATERPLUG - HÓA CHẤT ĐÔNG CỨNG NHANH

WATERPLUG - HÓA CHẤT ĐÔNG CỨNG NHANH  WATERPLUG - HOA CHAT DONG CUNG NHANH
Hình khác

WATERPLUG: Là loại xi măng thủy lực, đông cứng nhanh sau 30 giây; vật liệu dùng để ngăn chặn các điểm rò rỉ nước.

Từ khóa liên quan "WATERPLUG - HÓA CHẤT ĐÔNG CỨNG NHANH"

vật liệu chống thấm   waterstop   thanh cản nước   

Tài liệu liên quan "WATERPLUG - HÓA CHẤT ĐÔNG CỨNG NHANH"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng