Rắc bột chống thấm ngược cho sàn tầng hầm

Chi tiết

Rắc bột chống thấm ngược cho sàn tầng hầm

14/09/2013 09:21

Xử lý chống thấm cho sàn tầng hầm bằng phương pháp rắc hóa chất chống thấm ngược, thẩm thấu vào thân bê tông

Từ khóa liên quan : chống thấm ngược cho sàn tầng hầm   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng