MÀNG CHỐNG THẤM BITUM

Chi tiết sản phẩm

MÀNG CHỐNG THẤM BITUM

Màng bitum có nhiều loại: Màng cát, màng đá và màng trơn; loại thi công tự dính, loại khò nóng với nhiều kích thước khác nhau: 1.5mm, 2mm và 4mm.

1. Màng chống thấm tự dính 2 mặt 2.0mm


- Màng chống thấm là một hợp chất polyten tỉ trọng cao và hợp chất bitum/cao su tự dán. Tuyệt đối hiệu quả đối với tường, nền các trung tâm thương mại, senô, mái nhà, mái vòm và mái dốc.

Đặc biệt chống thấm hiệu quả cho tầng hầm.

Có thể sử dụng màng chống thấm đối với cả bề mặt ướt và khô.

2. Màng chống thấm tự dính 1 mặt 1.0mm & 1.5mm

- Màng chống thấm là một hợp chất polyten tỉ trọng cao (màng nhôm được cán mỏng Polyten terephthalated/PET…) và hợp chất bitum/cao su tự dán.

Đó là màng chống thấm được sử dụng đối với tường, nền các trung tâm thương mại, mái nhà, mái vòm và mái dốc.

Đặc biệt chống thấm hiệu quả cho tầng hầm.

Có thể sử dụng màng chống thấm đối với cả bề mặt ướt và khô.

Từ khóa liên quan "MÀNG CHỐNG THẤM BITUM"

   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng