CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY

Chi tiết

CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY

21/02/2011 15:38

Hố thang máy là hạng mục nằm sâu dưới mặt đất nên luôn hứng chịu áp lực nước ngầm; bởi thế chống thấm đáy, mạch ngừng và tường tầng hầm là giải pháp mà hầu hết chủ đầu tư và nhà thầu nên chọn.

Từ khóa liên quan : chống thấm hố thang máy   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng